Usuwanie Wirusów

Usuwanie wirusów

W momencie gdy komputer klienta zostanie zarażony wirusem usuwamy go stosując nasze programy. Jednocześnie proponujemy instalację odpowiedniego oprogramowania antywirusowego, tak aby na przyszłość nie ryzykować utraty lub wycieku ważnych danych

Usuwanie spyware

Programy spyware w dobie powszechnego dostępu do sieci są prawdziwą plagą. W szczególności narażone są na nią komputery pracujące pod kontrolą Windows z przeglądarką IE. Usuwamy tego typu szkodniki oraz instalujemy programy przed nimi zabezpieczające. Pomagamy również w przeniesieniu na bezpieczniejszą przeglądarkę - Firefox.